Biuletyn Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku

Dyrekcja

Dyrektor:

mgr Jarosław Czeropski

 

Zastępca Dyrektora:

mgr Joanna Kardasz

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony