Biuletyn Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku

Rada Pedagogiczna

Psycholodzy


mgr Grażyna Anczurowska
mgr Elżbieta Bakun-Kamińska
mgr Marta Czyż
mgr Izabela Grodzka
mgr Małgorzata Jaroszewicz
mgr Justyna Kowalczuk
mgr Teresa Krawczuk
mgr Sylwia Małachowska
mgr Aneta Mogilewska
mgr Agnieszka Mudrewicz
mgr Justyna Rdzeń
mgr Marta Roman-Kiwa
mgr Mirosława Słowik
mgr Katarzyna Sosińska
mgr Małgorzata Wróblewska


Pedagodzy


mgr Aneta Czembrowska
mgr Dorota Garlicka
mgr Aneta Gwara
mgr Małgorzata Hebda-Grodzka
mgr Renata Janowicz
mgr Aniela Magnuszewska
mgr Anna Pieczyńska
mgr Halina Powichrowska
mgr Celina Rucińska
mgr Katarzyna Ruszczyk
mgr Marcin Szargiej
mgr Ewa Werda
mgr Hanna Zuchwalska


Logopedzi


mgr Alicja Jastrzębska
mgr Iwona Korżyńska-Czerech
mgr Małgorzata Kurnicka
mgr Barbara Radłowska
mgr sztuki Jolanta Rynkowska
mgr Joanna Stachurska
mgr Estera Urbanek
mgr Jolanta Zakrzewska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony